Dr. Murad Wilfried Hofmann

İFİS&İZ ve KUDEM, vefat eden değerli insan Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın vefatı dolaysıyla derin üzüntü duymaktadır.

İFİS&İZ ve KUDEM, vefat eden değerli insan Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın vefatı dolaysıyla derin üzüntü duymaktadır.

Uzun süredir ağır hastalıkla mücadele eden kıymetli bilim adamı sayın Dr. Murad Wilfried Hofmann’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Dr. Murad Wilfried Hofmann genelde tüm Müslümanlar olmakla beraber özellikle Almanya’da yaşayan Müslümanlar için çok yönlü ve paha biçilmez hizmetler sunmuştur. İslam fikir dünyasına çok sayıda eser ve yazılar armağan eden sayın Dr. Murad Wilfried Hofmann, insanlar arasında gönül bağları kuran kıymetli bir şahsiyet ve önemli bir düşünür idi.

İFİS&İZ ve KUDEM olarak kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta kederli ailesine olmak üzere bütün sevenlerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email