ifis-iz-bibliothek-buecher_erweiterung_4

İFİS&İZ ve KUDEM İşbirliği ile Kurulan Avrupa’nın En Büyük Bilimsel İslam Kütüphanesi, eser sayısı itibariyle 70.000 cildi aştı

İslâmî Araştırmalar ve Kültürler Arası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), doğu-batı dillerinde, İslâm ilimleri üzerine yazılmış seçkin ve değerli bilimsel eserleri bünyesinde barındıran ve alanında Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm kütüphanesi özelliğini taşıyan KUDEM – İFİS&İZ İslâm ilimleri araştırmaları kütüphanesine çok yoğun,titiz ve disiplinli çalışmalar neticesinde 25.000 yeni akademik ve bilimsel içerikli kitabın kazandırılmış olmasını kamuoyuna ve ilgililere duyurmaktan mutluluk duyar. Arapça yoğunluklu olmak üzere farklı dillerde birbirinden değerli pek çok paha biçilmez bilimsel eseri envanterinde barından kütüphanemizin bünyesine katılan 25.000 yeni kıymetli eserle, kütüphanemizin kitap sayısı hamdolsun 70.000 eseri aşmış bulunmaktadır.

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) işbirliği ile gerçekleştirilen Avrupa’nın en kapsamlı bilimsel İslam kütüphanesi projesinın kurulması ve genişletilmesi, sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin (KUDEM ve İFİS&İZ Kurucu Başkanı) denetim ve gözetiminde, ilgili bilim adamlarından ve akademisyenlerden oluşan bir uzman komisyon ile işbirliği halinde gerçekleşmektedir.

İslâmî ilimlere ilişkin yazılan ve nitelikli araştırmalar için gerekli olabilecek bütün bilimsel Arapça eserler – yaklaşık iki yıl süren yoğun, disiplinli ve bir o kadar da sevdalı çalışma ve koordinasyon sonucunda – Kahire ve Beyrut’tan temin edilip hava, kara ve deniz yoluyla Mannheim’a nakledilerek hamdolsun kütüphanemize kazandırılmış bulunmaktadır.

Kütüphanemizde toplanan bu kitaplar, bir sonraki aşamada uzman kütüphaneci ve genç akademisyenler tarafından fişlenerek kütüphane kataloğuna geçirilecektir. Bu arada kütüphanemizde bulunmasını arzu ettiğimiz bilimsel niteliğe sahip diğer Almanca, İngilizce ve Fransızca kitapların listelerini oluşturma çalışmaları devam etmekte olup ilgili eserler inşaallah yakın bir gelecekte kütüphanemize kazandırılacaktır. Hâlihazırda altı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Türkçe ve Farsça) yazılmış 70.000 eseri aşkın eşsiz bir envantere sahip olan kütüphanemiz, yakın zamanda üniversite öğrencileri, akademisyenler ve diğer ilim taliplerinin hizmetine sunularak yapacakları araştırmalar için bulunmaz bir kaynak ve zengin bir bilgi hazinesi oluşturacaktır.

Batı dillerinde (İngilizce, Almanca ve Fransızca) islâmî ilimler hakkında kaleme alınan ciddi bütün bilimsel eserleri bünyesinde toplama amacında olan kütüphanemiz, hedefi olan 100.000 esere ulaştığında hem doğu dillerinde hem de batı dillerinde yazılmış bilimsel eserleri envanterinde toplaması hasebiyle dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmiş olacaktır.

Gerek Batı’da yapılmış çalışmalar üzerine araştırma yapmak isteyen İslâm ülkelerindeki bilim insanları için ve gerekse de islâmî bilimler üzerine araştırma yapıp İslâm ülkelerinde yapılan çalışmalara ulaşmak isteyen Batı’daki bilim insanları ve araştırmacılar için kütüphanemiz, bünyesinde toplanan doğu ve batı dillerinde kaleme alınmış ciddi eserler sayesinde bu alanda kendilerine ve ilim dünyasına eşsiz bir imkan sunmuş olacaktır.

Bu vesile ile KUDEM ve İFİS&İZ, bu projede yer alan ilim-irfâna sevdalı müntesip ve üyeleri başta olmak üzere, kütüphanenin kurulması ve geliştirilmesi hususunda maddî-manevî destek veren veya kitap bağışında bulunan tüm kişi, kurum ve yayınevlerine teşekkürü bir borç bilir. Rahmân ve Rahîm olan Mevlamız (c.c.) kendilerinden razı olsun.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email