Sgt2T7O-

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Īsāgūǧī kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Îsâgûcî adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Felsefe, mantık, astronomi ve geometri alanlarında kıymetli eserler veren Esîrüddîn el-Ebherî’nin (v. 663/1265) kaleminden çıkan er-Risâletü’l-Esîriyye fî’l-mantık adıyla da bilinen Îsâgūcî, düşünme esnasında insanı hata yapmaktan koruyan kurallar ve ölçüleri konu edinen mantık ilmi alanında medrese geleneğinde okutulan ilk kitap olması bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

Mantıkçılar nezdinde çok değer verilen ve yetmişi aşkın şerh ve hâşiyeye konu olan Îsâgûcî, mantığın tüm konularını kapsayan muhtasar bir eserdir. Ders kitabı niteliğinde dizayn edilen eserde, mantık ilminin ana kavramları özlü cümlelerle tarif edildikten sonra konunun net olarak anlaşılması adına basit misallerle zenginleştirilmiştir. Bu kıymetli risâle, medrese geleneğinde gerek aklî gerekse naklî ilimlere giriş sadedinde tedris edilen mantık ilmini ve zaman içerisinde oluşan devasa mantık geleneğini kavrayabilmek için öncelikli olan temel mantık metinleri arasında yer almaktadır.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email