GY_arabisch4

İFİS&İZ Yayınları: Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin kaleminden çıkan „Gönül Yazıları” adlı kıymetli eser, Arapça’ya kazandırılarak Dârü’s-Selâm yayıneviyle ortaklaşa olarak yayınlandı.

İFİS&İZ Yayınları, Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi tarafından kaleme alınan „Gönül Yazıları” Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk adlı değerli eserin Arapça’ya tercüme edilerek yayınlanmış olmasını duyurmaktan mutluluk duyar. İnsanlığın gönül ve zihin alemine ışık tutan bu kıymetli eser, akademi dünyasında bilimsel islâmî yayınların neşri konusunda en önde gelen yayınevlerinden biri olan Dârü’s-Selâm ile işbirliği halinde yayınlandı. Ezher Üniversitesi Yabancı Diller ve Tercüme Fakültesi’nde Öğretim üyesi olan Dr. Hânî Sükrî Abdülgafûr tarafından tercüme edilen eser, (Arap) okurların istifadesine sunularak yoğun ilgiyle karşılandı. Çıkarmış olduğu eserlerle ilim ve irfan dünyasına değerli katkılar sunan İFİS&İZ yayınları, bu çalışmayla birlikte Türkçe ve Almanca yayın dillerine Arapça’yı da dahil ederek Doğu ve Batı dünyasındaki ilmî birikimin tanıtılıp paylaşılması noktasında ilk adımını atmış bulunmaktadır.

Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin yıllardır devam eden yoğun bilimsel araştırmaları ve titiz çalışmalarının bir ürünü olan bu eser, taşıdığı “Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk” alt başlığından da anlaşılacağı üzere bünyesinde ele alınan konuları öncelikle İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler (tefsirler-şerhler) ışığında ele almakla birlikte işlenen içeriklere göre yer yer İslâm bilimlerinin diğer alanlarına (akâid-kelam, tasavvuf, fıkıh vs.) ilişkin temel klasik ve modern kaynaklardan da istifade yoluna giderek okuyucuya geniş bir literatürden konulara bakma imkanı sunmaktadır. Eser, genel itibariyle ilim-irfân, ihlâs-ihsân ve hikmetin öncelendiği, yüzeysellikten ve sathilikten uzak, derûnîliğin ve güzel ahlâkın esas olduğu, gösteriş ve hurâfelere kapalı, istikâmete dayalı, ümmet şuurunu zedelemeyen ve özüne uygun bir tasavvuf anlayışını ortaya koymaktadır. Bu minval üzere günümüzde kimi tasavvufî anlayış ve yapılanmalarda müşahede edilen sorunlara, suistimallere, sapmalara ve aksaklıklara değinen sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi, tasavvuf ve tarîkat şalı altında siyâsî ve ticârî kurumlar hâline gelen yapılanmaların özden ve tasavvufun olmazsa olmazlarından nasıl da uzaklaştıklarını ifade ederek satır aralarında bu savrulma ve özden uzaklaşmadan kurtulmanın çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunmaktadır.

YENİ KİTAP:

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar
(Mütercim: Dr. Hânî Şükrî Abdülgafûr)
التصوف والأخلاق الحميدة في ضوء القرآن والسنة
et-Tasavvuf ve’l-ahlâku’l-hamîde fî dav’i’l-Kur’ân ve’s-Sünne
Dil: Arapça
Mannheim/Kahire: IFIS&IZ Publications/Dār as-salām, 2020
ISBN: 978-3-95888-004-7

Geniş bilgi ve sipariş için: www.ifiz-iz.com | publications@ifis-iz.com

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email