IFIS-IZ Kütüphane-2019-1

KUDEM, Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm kütüphanesinin genişletilmesi bağlamında 12.000 yeni eserin fişlenerek kütüphane sistemine aktarılmış olmasını duyurmaktan mutluluk duyar.

İslâm İlâhiyatına dair 100.000 eseri barındıracak olan Avrupa’nın en büyük bilimsel kütüphanesinin vücûda getirilmesine yaklaşık dokuz yıl önce başlayan Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM), gelinen bu aşamada birbirinden kıymetli 70.000 esere ulaşmış oldu hamdolsun.

İslâm İlâhiyatına dair 100.000 eseri barındıracak olan Avrupa’nın en büyük bilimsel kütüphanesinin vücûda getirilmesine yaklaşık dokuz yıl önce başlayan Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM), gelinen bu aşamada birbirinden kıymetli 70.000 esere ulaşmış oldu hamdolsun.

KUDEM’in çalışmalarına gönül veren ve kütüphanecilik alanında özel seminerlerle eğitilen akademisyenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir ekip ile azim, inanç ve sevdayla sürdürülen üç haftalık yoğun bir çalışma neticesinde daha öncesinde alanlarına göre tasnife tabi tutulan Arapça, Almanca, İngilizce, Türkçe ve Fransızca yaklaşık 12.000 eser kütüphane sistemine kazandırıldı.

Çalışmalarını bir ibadet neşvesinde yürüten KUDEM, öncelikli olarak bünyesinde bulunan geniş bir mekanı kütüphaneye uygun modern altyapı imkanlarıyla donatarak işe koyuldu. Bir yandan kütüphaneye uygun modern altyapı oluşturulurken, diğer yandan İFİS&İZ’in (İslamî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü) işbirliği ile bilimsel eserlerin tespiti için uzman ve akademisyenlerden oluşan komisyon oluşturuldu. Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin gözetiminde aylar süren bilimsel çalışmalardan ve sayısız toplantılardan sonra kütüphaneye alınacak eserler tespit edildi. İlgili eserlerin temini için Kahire, Beyrut ve İstanbul’a komisyonlar halinde sayısız seferler gerçekleştiridi. Tedarik edilen eserler kimi zaman deniz yolu, kimi zaman hava, kimi zaman ise kara yolu ile KUDEM’e nakledildi. İlgili uzman kütüphaneci arkadaşlarımız esas işin kitapların toplanmasından sonra başlayacağını işin başında bizlere söylemişlerdi. Öyle de oldu. İlgili kitapların fişlenerek, kataloglara geçirilmesi, dijital ortama taşınarak, internet ortamına nakledilmesi başlı başına uzmanlık gerektiren zorlu bir işti. Akademisyenlerden oluşan ve KUDEM’in çalışmalarına gönül veren yaklaşık 30 kişilik bir gurup arkadaşlarımız „bismillah“ diyerek ikinci zorlu safhaya başladılar. Yıllar boyu azimle, aşkla, sevdalı ve bir o kadar da disiplinli sayısız oturumlar, kamplar yaparak bu eserleri ümmetin ve insanlığın hizmetine elhamdulillah hazır hale getirdiler.

Hâlihazırda Arapça ağırlıklı olmak üzere Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Farsca dillerinde yaklaşık 70.000 esere sahip olan kütüphanemiz, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Kelam, Sîret, İslâm Tarihi, Tasavvuf, Ahlâk gibi temel İslâm bilimlerinin tüm alanlarını kapsadığı gibi Din eğitimi, Din sosyolojisi, Din felsefesi, Din psikolojisi, Biyoetik, Avrupa ve İslâm, Arap ve Türk edebiyatı gibi İslâm ilahiyatıyla dolaylı olarak ilintili olan dallara ait eserleri de bünyesinde barındırmaktadır.

KUDEM gerek bu çalışmasında gerekse yürüttüğü diğer çalışmalarında hiçbir kurum ve kuruluştan maddî bir destek almamaktadır. Kütüphanenin oluşturulması ve sunulan diğer hizmetler,  tamamen KUDEM’e üye olan bireylerin aynî ve nakdî yardımlarıyla gerçekleşmektedir. KUDEM çalışmalarına – ilkeleri doğrultusunda – destek olan ve olacak olan herkese şükranlarını sunarken, Yüce Mevlamıza hamd, sena ve şükürden sonra, O’ndan ümmet ve insanlık için hayırlı olan böylesi hizmetlerin ihlas ile başarıyla sonuçlanmasını ve böylesi hizmetlerin affımıza, rızasına ve dostluğuna ermemize vesile olmasını diler.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email